voorwaardenAlle auteursrechten van deze website, met uitzondering van de delen waarin andere auteursrechthebbenden worden vermeld, komen toe aan de beheerder van deze website.


Het gebruik van de op deze pagina's opgenomen BLADMUZIEK, LIEDOPNAMES en LIEDTEKSTEN of TEKSTBLADEN is uitsluitend toegestaan zoals hierna is vermeld. Ieder ander gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is - behoudens de wettelijke beperkingen - niet toegestaan.


1.

Voor de uitvoering van de op deze pagina's opgenomen werken is geen vergoeding verschuldigd indien deze werken in liturgie en viering worden gebruikt.


2.

De bladmuziek mag ten behoeve van het genoemde doel vrij verveelvoudigd worden,  onder de voorwaarde dat aan de inhoud van de pagina's niets gewijzigd wordt.

Wanneer teksten afzonderlijk worden afgedrukt ten behoeve van bijvoorbeeld liturgie en viering, volstaat de bronvermelding "www.DeJongWorks.nl".


3.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de werken zonder toestemming openbaar te maken of te verveelvoudigen ten behoeve van enig commercieel doel, bijvoorbeeld door uitvoering waarvoor toegang geheven wordt, of door het uitgeven van beeld- of geluidsdragers of drukwerk.


4.

Overname van documenten op andere websites, in welke vorm ook, is eveneens niet toegestaan.

© 2014 - 2019 DeJongWorks 

home - muziek - boeken - contact