Psalm 121Ik sla mijn oog op naar de bergen

Vanwaar komt mijn hulp, waar vandaan toch?

Mijn hulp komt van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft


Hij zal je voet niet laten wank’len

Je wachter, hij zal geenszins sluim’ren

O nee, hij sluimert niet

Hij slaapt niet, de wachter van Isr’el


De Heer is je wachter, je schaduw

De schaduw aan jouw rechterzijde

De zon, zij steekt je niet

En ’s nachts kan de maan je niet schaden


De Heer hoedt je voor al het kwade

Hij waakt over jouw hele leven

Heer, hij houdt de wacht

Je gaan en je komen zijn veilig


De Heer, hij houdt de wacht

Van nu af tot in alle eeuwen


© 2014 - 2019 DeJongWorks 

home - muziek - boeken - contact